Privacybeleid

Wij zijn de Grote Gestelse Vlooienmarkt, deze markt wordt om de twee jaar door de
Stichting Duizendpoot georganiseerd. En dat al sinds 1967! Het bestuur van de stichting
wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in, net als alle
medewerkers om een fantastische markt te bouwen. De Stichting Duizendpoot hecht veel
waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring vanuit
onze stichting willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Duizendpoot houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming

klik hier voor Stichting Duizendpoot privacybeleid